شیره انگور

آشنایی با تولید سنتی شیره انگور

از چه ارقامی برای تهیه شیره انگور استفاده می شود؟ روش سنتی تولید شیره انگور چگونه است؟ بیش از 100 واریته انگور در ایران کشت می شود که تمام این واریته ها (ارقام) قابلیت شیره گیری را ندارند. بنابراین انگورایی که درشت بوده و شیرین (قند بالا) هستند. برای تهیه شیره انگور مناسبتراند. که از […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید